V6 Algemeen

 

Monumenten hebben over aandacht meestal niet te klagen. Het machtige kasteel dat opdoemt aan de horizon, de villa aan de lommerrijke laan, het fort als stille wachter aan een smalle dijkweg; ze zijn veelal goed gedocumenteerd, met zorg gerestaureerd en ze staan volop in de belangstelling bij activiteiten en evenementen.

 

Naar het omringende landschap gaat meestal veel minder aandacht uit. Natuurlijk, er zijn wandel- en fietsroutes waarin verhalen over het verleden plaats krijgen. Deze verhalen zijn over het algemeen afkomstig van de eigenaar of beheerder van het landschap en de daarin liggende monumenten.

 

Lokale bewoners en gebruikers hebben vanuit een geheel eigen verleden in zo’n gebied vaak zo hun persoonlijke ideeën over gebruik van het landschap. Deze verhalen en ervaringen worden echter niet of nauwelijks gehoord.

 

V6 is een hedendaagse aanpak die omwonenden, gebruikers en ondernemers in een cultuurlandschap ruimte, aandacht en middelen geeft om tot een eigen invulling te komen. Het is een bottom up gedreven aanpak die lokale groeperingen (community's) aanmoedigt om nieuwe plannen en ideeën te genereren om zo de betrokkenheid bij en de beleving van het erfgoedlandschap te vergroten.

Verbondenheid en rendement

 

Het vergt enige moed om als gebiedseigenaar, landschapsbeheerder of monumentenbezitter de V6-methode ruimte te geven, initiatief bij betrokken burgers los te woelen en hen met eigen plannen en ideeën te laten komen. De beloning kan echter groot zijn: door hun betrokkenheid krijgen bewoners, gebruikers en ondernemers een groter gevoel van verbondenheid met het gebied. Ze gaan er beter voor zorgen (wat beheerskosten kan verlagen), initiëren nieuw gebruik (waarmee maatschappelijk en soms ook financieel rendement toeneemt) en leggen een extra laag aan verhalen - en daarmee betekenis - over een gebied.

De V6-aanpak geeft een kader aan de initiatieven, dringt door tot in de haarvaten van een gebied, zoekt juist andere partijen op dan de gebruikelijke en maakt verbinding tussen de verschillende community’s die tijdens het V6 proces ontstaan.

 

De exacte toepasbaarheid van de V6-methode verschilt van gebied tot gebied. De aanpak zal anders zijn afhankelijk van het soort landschap en het daarin gelegen erfgoed, de omvang van de regio, de hoeveelheid en soort bewoning en bedrijvigheid en de uiteindelijke doelstellingen van de opdrachtgever.

 

V6 staat voor de zes V’s in de methode:

  • Verhalen – verzamelen van de andere verhalen rond het erfgoed.

  • Vertellen – vertellen van die verhalen en van het nieuwe gebruik van het erfgoed.

  • Vrijwilligers – de lokale community die met het erfgoed aan de slag gaat.

  • Verbinden – de verbindende kracht van erfgoed & verhalen en tussen verschillende community’s.

  • Verzetten (van werk) – de inzet van community’s die daadwerkelijk aan de slag gaan.

  • Verdienen (van middelen) – door middel van crowdfundingsacties binnenhalen van geld of middelen.