Herbestemming groepsschuilplaats

 

Wat is er mooier voor een jeugdclub dan hun eigen bunker?!”

                              Robbert van Vliet – IJsclub Siberia

 

In het landschap van het Noorderpark in Utrecht is de Waterlinie prominent aanwezig.

Tijdens gebiedsbijeenkomsten is verkend of lokale organisaties iets in dat landschap zouden willen doen. Drie initiatieven zijn verkend: van volkstuinvereniging de Doordouwers, IJsclub Siberia en de BMX fietsbaan.

Met Siberia en de BMX baan werken we momenteel aan hergebruik van een drietal groepsschuilplaatsen voor de Jeugdclub van Siberia en opslag van BMX fietsjes.

Tips – lessen – synergie

  • Zo’n proces met grond- en objecteigenaren (RMN, SBB) kost veel tijd
  • Soms weinig kennis – kunde – doorzettingsvermogen bij vragende partij
  • Aanpassing monument: gemeenten, provincie, RCE, eigenaren – reversibel en restauratie
  • Thema: hergebruik – herbeleving GSP en kazematten vraagt om bredere discussie