Het Noorderpark in Utrecht is een landelijk gebied ten noorden van de stad waar de afgelopen jaren ontwikkeling van een stadsrandpark heeft plaats gevonden. In een tweede fase van dit project is het V6 team met de betrokken bewoners en organisaties in het gebied in gesprek gegaan of zij met elementen van de Waterlinie mogelijkheden voor hergebruik en betekenisgeving zagen.

Uit de verkenning van de mogelijkheden zijn twee projecten voortgekomen waarin groepsschuilplaatsen (in de volksmond bunkers geheten) aangepast gaan worden voor gebruik door de lokale IJsclub Siberia en de BMX fietscrossbaan.