Community building is een wezenlijk onderdeel van de V6 aanpak. Het platform If Then Is Now is het verbindend element bij uitstek waar de vele verhalen vanuit het V6-Waterlinie project bijeen zijn gebracht en zich verbinden met andere verhalen, vertellers en onderwerpen.

Er zijn in de loop van het project 63 nieuwe verhalen geschreven en gepubliceerd op If Then Is Now en deze verhalen hebben zo'n 30.000 views gehad.