V6 is een methode om erfgoed bruikbaar, beleefbaar en herkenbaar te maken voor bewoners, gebruikers en recreanten in een gebied.

Bottom up, door de bewoners en gebruikers van een gebied zelf te vragen wat ze met het erfgoed in hun achtertuin willen, krijgt het cultuurlandschap een nieuwe of andere betekenis.

Diverse groepen gaan zelf met het erfgoed aan de slag, op hun manier en met eigen doelstellingen, hierbij gesteund door het V6 team door middel van coaching, crowdfunding, contacten en communicatie.

 

Voor onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam, gelegen binnen de Provincie Utrecht, is gedurende 2017 de V6 methode toegepast in een viertal pilotgebieden:

  • Gemeente Ronde Venen
  • Laagraven
  • Noorderpark Utrecht
  • Eiland van Schalkwijk

Via deze website ziet u welke deelprojecten in deze pilotgebieden zijn uitgevoerd of nog in uitvoering zijn.